Flagregler

Dannebrog har siden 1219 været danskernes nationale samlingspunkt.

Det er hver mands ret at flage ved enhver lejlighed, men der er nogle enkelte regler der bør overholdes.

Flagstangen skal være hvid eller naturfarvet med rød knop.
Flagstangen bør være så høj, at der er 1 meter fra underkanten af flaget ned til tagryggen.
En flagstang bør aldrig være tom. Hvis man ikke flager, bør man hejse en vimpel
Flagets højde bør altid være 1/5 af stangens højde
Korrekt længde på vimpel er ½ delen af flagstangens længde
Flaget hejses og nedhales i et roligt tempo.
Flaget må aldrig røre jorden

Flaget hejses kl. 8:00 og nedhales ved solnedgang.
Af praktiske årsager og for ikke at glemme flaget, vil det være hensigtsmæssigt, at tage flaget ned kl. 20:00
Flagning efter mørkets frembrud siges at være flagning for Fanden
På dage hvor solen først står op efter kl. 8:00 hejses flaget ved solopgang

Ved dødsfald hejses flaget på hel, hvor det bliver et øjeblik, før det sættes på halv,
dvs. nedhales så langt at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.
Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe et øjeblik, hvorefter nedhalingen finder sted.

På begravelses/bisættelses dagen hejses flaget på hel, hvor det bliver et øjeblik, før det sættes på halv,
indtil begravelsen/bisættelsen har fundet sted, derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver til solnedgang.

Ved mindegudstjenester flages først på hel. Et kvarter før gudstjenestens start, sættes flaget på halv.
Efter gudstjenestens afslutning flages atter på hel.

Når flaget benyttes som båredekoration, skal korset være ved hovedenden.

Når flaget lægges sammen, bør det hvide kors være skjult af den røde flagdug.

Kasserede Dannebrog, må det aldrig smides væk eller genbruges. Flaget skal brændes.
Pak det evt. ind og læg det  i skraldespanden, så kommer det  med til forbrændingen, eller brænd det selv.

Prioritetsrækkefølge ( sammenfald i flagdage )

Prioritetsrækkefølgen er:  Fest – Kirkelige flagdage – Nationale flagdage
eks. hvis 9 april, ( flager på halv til kl 12 ) og langfredag,  ( flager på halv hele dagen ),  er samme dag
så flages der på halv hele dagen,  ( kirkelige flagdage går forud for nationale flagdage )
har man f.eks guldbryllup samme dag, må man gerne flage på hel, hele dagen ( man kan ikke feste med flaget på halv )

Andre regler:
Flaget må aldrig røre jorden.
Vil man holde helt på formerne, skal den der hejser flaget have blottet hoved, og de der er tilstede rejser sig og vender sig mod flaget.
Der må aldrig være mere end et flag på en flagstang.
Man må kun flage med Dannebrog, Nordiske flag, FN flaget og EU flaget.
Alle andre flag kræver tilladelse af de lokale politimyndigheder.