Dræn

Uge 35 og 36 kan I forvente kørende maskiner, larm og ulemper i området fra legepladsen og mod nord til Kærløkkens nederste stykke.
Bangsminde Maskinstation arbejder for dig og din haves mulighed for bedre drænering.
Nyt hoveddræn etableres i hele den længdegående retning fra træerne på Grønningen ved legepladsen mod syd og helt til nord på Kærløkkens nederste stykke langs hækkene på hele stykket.
Dette er første etape som det blev muligt at gennemføre for den første indbetaling med forhøjet lejeindtægt som blev indbetalt pr. juli.
Arbejdet er dyrt og sikkert også besværligt for alle, men skulle hjælpe hele området.
Kærsangervej forsynes med jernplader ud for legepladsen og Kærløkkens nederste stykke og sidste vendeplads afspærres for bilers mulighed for til/fra kørsel.
Så du kan ikke regne med at køre til/fra nederste vendeplads på Kærløkken.
Hold ud – det bliver godt.

Bestyrelsen vil i vinter se på råderummet for næste etape – når de ekstra udgifter for vandforbrug 2018, drænarbejdet udført og betalt samt afsat penge til pumpestation i samarbejde med sommerhusenes bestyrelse.
Sommerhusene bidrager med 10% til etablering og drift af pumpestation – hvis det lykkes at få aftalerne på plads med kommunen.

Hjælp os med at sprede beskeden om lukket tilkørsel på Kærløkkens nederste område

Mvh Bestyrelsen