april 2021 archive

Regnskab for 2020

Dato for generalforsamlingen er d. 8 august. Yderligere informationer kommer senere. Regnskabet er godkendt og afsluttet 2020 Regnskab – Kæret

Utæthed

Vandet er lukke ved målerbrønden på følgende strækning:Kærløkken 40-56Fra kærsangervej 67-105Fra kærsangervej 36-74Fra kærsvinget 37-57Der er en stor utætheder og vi vil forsøge at finde frem til fejlen på lørdag d. 10/4-2021