Oplysninger til medlemmer angående ulovlig vand og spildevand

29.06.2020

Til medlemmer i haveforeningerne i Frederikshavn Kommune

Kolonihaveforbundet og foreningens bestyrelse har modtaget en henvendelse fra Frederikshavn Kommune vedr. ulovlige vandinstallationer og ulovlige kloakløsninger i foreningerne.

I den forbindelse skal Kolonihaveforbundet oplyse følgende:

– Det er pt. ikke tilladt at installere vand på havelodderne – hverken indenfor eller udenfor. Hvis du har installeret vand på dit havelod, er det ulovligt.
– Det er pt. heller ikke tilladt at aflede spildevand fra haveloddet. Dette gælder både spildevand fra toiletter, bad, køkkener mv. Hvis du afleder spildevand fra dit hus, så er det ulovligt, UANSET hvilken metode du benytter.

Frederikshavn Kommune forlanger, at foreningens bestyrelse gør noget ved disse problemer. Der er aftalt følgende køreplan med kommunen:

– Der søges om en ændring af lokalplanen, så det forhåbentlig bliver muligt at installere vand i haverne
– Der søges om en ændring af lokalplanen, så det forhåbentlig bliver muligt at etablere en samletank på haveloddet, hvis man får den godkendt hos miljømyndighederne

Indtil der foreligger en afklaring om dette, vil bestyrelsen ikke foretage sig yderligere vedr. ulovlige vandinstallationer og samletanke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Haveparken Kæret