Haveparken Kæret udlejer stuehuset Kærløkken 60 B hurtigst muligt.

Ansøger skal være havelejer i Haveparken Kæret.
Stue, køkken, badeværelse og 4 værelser.
Lejer betaler el, vand og varme.
Vedligehold med maling og tapeter betales af lejer.
Vedligehold af faste installationer såsom vandhaner, el, rør og lignende betales af udlejer.
Vedligeholdelse af udhuse påhviler foreningen.

Lejer påtager sig følgende opgaver:
Tilsyn med brønde regelmæssigt i Haveparkens område.
Tilsyn og vedligeholdelse af petanquebanen.
Tilsyn med græsrobotter.
Klipning af anviste græsarealer.
Pasning af arealet omkring huset.
Tilsyn regelmæssigt med pumpestation.

Mindre reparationer på stuehus kan forekomme mod betaling af materialer i samråd med bestyrelsen.
Der må ikke ske fremleje.
Lejekontrakten uddyber omfang af ovennævnte opgaver.
Lejemålet er i første omgang tidsbegrænset til en 3 årig periode.

Tilmelding til åbent hus til Kresten Thomsen på sms 29760898
Der aftales tidspunkt med Kresten for individuelt åbent hus pga pandemien.
Dato 14.11.2020

Ansøgningsfrist til lejemålet er d. 20.11.20
Skriftlig ansøgning til Birgitte Nielsen på mail:
elle.belle@live.dk