Standerstrygning d. 2/10-2022

Arbejdsdag d. 20-08-2022

Præmie-Fest

Arbejdsdag d. 11-06-2022

Arbejdsdag d. 07-05-2022

Kompostpladsen er åben igen

Affaldssortering i kolonihaver

Kære medlemmer af Haveparken Kæret

Som en del af jer nok allerede er informeret om så er det vedtaget i regeringen at alle skal sortere deres affald. Og nu er tiden kommet til at kolonihaver også skal være en del af dette.

Der er lavet en kuvert til alle haver, som bl.a. bliver udleveret i forbindelse med standerhejsning.

De medlemmer der ikke deltager kan kontakte bestyrelsen og aftale et andet tidspunkt for udlevering af kuverten.

Brev til medlemmer

Frederikshavn_forsyning_- folder til kolonihaveejere

Standerhejsning

Indkaldelse til Generalforsamling d. 23-04-2022 kl. 10.00 i Bingohallen, Hobrogade 7

2022-04-23 – Generalforsamling – Indkaldelse

2022-04-23 – Generalforsamling – Regnskab 2021

2022-04-23 – Generalforsamling – Budgetforslag 2022

Kolonihaveforbundet – VIGTIGT NYT – processen for juridiske henvendelser

Kære medlemmer

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen

Load more