Kompostpladsen er åben igen

Affaldssortering i kolonihaver

Kære medlemmer af Haveparken Kæret

Som en del af jer nok allerede er informeret om så er det vedtaget i regeringen at alle skal sortere deres affald. Og nu er tiden kommet til at kolonihaver også skal være en del af dette.

Der er lavet en kuvert til alle haver, som bl.a. bliver udleveret i forbindelse med standerhejsning.

De medlemmer der ikke deltager kan kontakte bestyrelsen og aftale et andet tidspunkt for udlevering af kuverten.

Brev til medlemmer

Frederikshavn_forsyning_- folder til kolonihaveejere

Standerhejsning

Indkaldelse til Generalforsamling d. 23-04-2022 kl. 10.00 i Bingohallen, Hobrogade 7

2022-04-23 – Generalforsamling – Indkaldelse

2022-04-23 – Generalforsamling – Regnskab 2021

2022-04-23 – Generalforsamling – Budgetforslag 2022

Kolonihaveforbundet – VIGTIGT NYT – processen for juridiske henvendelser

Kære medlemmer

VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser
På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.

Proces for medlemmer
Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,
Preben Jacobsen

Fibernet i kolonihaveområdet.

Så er der ved at blive gjort klar til muligheden for at få fibernet i dit kolonihavehus.

For yderligere oplysninger se kontakt oplysninger på nedestående billeder.

Rotter

Der er observeret Rotter i nærheden af de fælles kompostdynger på Kærløkken.

I henholdt til aftale med kommunens Skadedyrsansvarlig/sagsbehandler, vil grene blive fjernet, og dyngerne blive jævnet.

Pladserne vil blive lukket indtil anden beslutning foreligger, og der henvises til offentlige genbrugspladser.

Legepladsen.

Der opsat nyt gyngestativ samt en ny sandkasse, og der arbejdes på at indsamle penge til yderligere legeredskaber.

Legepladsudvalget har gjort det godt, og der er pt. indsamlet følgende:

30.000 kr. fra Spar Nord
10.000 kr. fra Spar Nord til sansegynge
15.000 kr. fra Kommunen til gyngestativ og sandkasse.
2.500 kr. fra Palmestrandens Is hus.
Sand til sandkassen fra Bangsminde.
Mange mindre donationer fra medlemmer/private personer.

Referat fra generalforsamlingen, kan nu findes under fanebladet Referater

Manglende synlige Hus nr.

Hvis uheldet er ude eller man af andre årsager har behov for hurtigt at finde det rigtige hus, så kan der gå meget kostbar tid til spilde på at lede, så derfor er det vigtigt at alle har et synligt hus nr. på bygningen eller havelågen.

Mvh
Bestyrelsen

Load more